Σχέδιο Χώρου πορείας επισκεπτών ΑμεΑ

Ο Κεραμεικός εκτείνεται στις βορειοδυτικές παρυφές της Αθήνας. Υπήρξε το σπουδαιότερο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, σε χρήση από την Προϊστορική περίοδο ως και την Ύστερη Αρχαιότητα και ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας του αρχαίου κόσμου.

Στον Κεραμεικό σώζεται το καλύτερα διατηρημένο τμήμα του αρχαίου τείχους της Αθήνας, στην πορεία του οποίου ανοίγονται δύο από τις πιο μνημειώδεις πύλες, το Δίπυλον – η μεγαλύτερη πύλη του αρχαίου Ελληνικού κόσμου – και η Ιερά Πύλη, μέσω των οποίων διέρχονταν εξίσου κομβικές αρτηρίες, ο Δρόμος και η Ιερά Οδός, αντίστοιχα.

Εδώ η Αθηναϊκή Πολιτεία τιμούσε τους θεούς με τελετουργικές πομπές, όπως η πομπή των Παναθηναίων ή ο Ίακχος των Ελευσινίων, καθώς και τους νεκρούς των πολέμων, οι οποίοι θάπτονταν με φροντίδα της πόλης στο Δημόσιον Σήμα, με αγώνες και επιτάφιους λόγους, όπως εκείνος του Περικλή.

Το πνεύμα και τα ιδανικά της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Ελλάδας συμπυκνώνονται στον Κεραμεικό.